തലക്കെട്ടുകള്‍

Saturday, November 24, 2007

കവിയരങ്ങ്: ഹരിയണ്ണന്റെ സര്‍ഗസന്ധ്യ എന്ന കവിത


കവിയരങ്ങ്: ഹരിയണ്ണന്റെ സര്‍ഗസന്ധ്യ എന്ന കവിത

2 comments:

സതീര്‍ത്ഥ്യന്‍ said...

കവിതയും, ആലാപനവും ഹൃദ്യം...
അഭിനന്ദനങ്ങള്‍...
ഇനിയും, ഇത്തരം മനോഹര രചനകള്‍ വിരിയുമാറാകട്ടെ...

ഹരിയണ്ണന്‍@Hariyannan said...

സതീര്‍ത്ഥ്യനു നന്ദി!!