തലക്കെട്ടുകള്‍

Saturday, August 25, 2007

ഓണാശംസകള്‍5 comments:

മൂര്‍ത്തി said...

ഓണാശംസകള്‍

മുടിയനായ പുത്രന്‍ said...

തിരുവോണനാളില്‍ എല്ല നന്മകളും നേരുന്നു.

ഹരിയണ്ണന്‍@Harilal said...

മൂര്‍ത്തി,മുടിയന്‍...

നന്ദി...

മാണിക്യം said...

“ഓണത്തിന്റെ ഇടേല്‍ പൂട്ട് കച്ചോടം” {ഡേയ് വ്വോ തന്നെ തന്നെ നമ്മടെ പിട്ട് }എന്നു കെട്ടിട്ടേ ഒള്ളു ...തള്ളെ! കണ്ടതിപ്പഴാണ്‍ ക്യേട്ടാ...ഈ മരുന്നുകള്‍ മുഴുവന്‍ വ്യാജനാന്നു ജനം പറയുന്നു, ഒള്ളാതാന്തോ! ആ ചിരിം പിന്നെ ഓസ്സിന്‍ തരാംന്നുള്ള ഓഫറും സംഗതി കലിപ്പുകള്‍ തന്ന്യെ.......
വ്വാണ സീസണുകളാണ്‍ അപ്പികളേ .....ഞാ‍യ് വ്വാടീ .....പടം മപ്പ്! ക്യേട്ടാ

G.manu said...

പൊളപ്പന്‍ ഓണാശംസകള്‍