തലക്കെട്ടുകള്‍

Wednesday, January 30, 2008

മഷിത്തണ്ടില്‍..


മഷിത്തണ്ട് എന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള ബ്ലോഗില്‍ ഒരു കുഞ്ഞിക്കവിത(ഉമ്മമരുന്ന്)യിട്ടിട്ടുണ്ട്!
ഈ വഴി വരുന്നവര്‍ അവിടേക്കും കയറണേ...!!

No comments: